Historie PONSSE

Ponsse je výsledkem celoživotní práce pana Einari Vidgréna.

Společnost byla založena v roce 1970 podnikatelem v oblasti lesnických strojů Einari Vidgrénem a stala se přední firmou v oblasti řešení těžby dřeva, vycházející vždy z metody řezání na přesnou délku.

Cesta Einari Vidgréna od syna farmáře po úspěšného podnikatele a průmyslovou vedoucí osobnost je příběhem úspěchu, který nemá obdoby.

Politika společnosti

Psí kříženec se koncem šedesátých let loudá bezstarostně vesnicí Vieremä a lze si jen těžko představit, že jeho jméno se bude po další desítky let neustále připomínat – první traktor, vyvinutý Einari Vidgrènem, byl pojmenován Ponsse právě po tomto psu.

„Byl to zatoulaný pes, pobíhající volně po vesnici Vieremä. Byla to směsice plemen, s dlouhou kostrou, šedý a celkem ošklivý. Skutečně vypadal odpudivě. Jmenoval se Ponsse. Ale byl to dobrý lovecký pes a nikdy se při lovu nevzdával. Nezáleželo na počasí, nezáleželo na místě – pusté pláně, mokřiny, smrčiny či křoviny ­– stále by lovil. Když si lovci vyšli s Ponssem, nikdy se nevraceli s prázdnou.“

Než Einari začal vyrábět lesnické stroje, byl lesním dělníkem. Nebyl ale spokojen s lesnickými traktory, které byly v té době k dispozici a tak se rozhodl postavit si svůj vlastní stroj. A tak koncem zimy roku 1969 vyjel – a podle mnoha lidí neohrabaně – z vesnické dílny ve Vieremä šedý lesnický traktor pro odvoz klád a označil tak okamžik, kdy první traktor Ponsse, vyvinutý   dřevorubcem Einari Vidgrénem pro svou vlastní potřebu, poprvé uviděl denní světlo.

Tento nevzhledný stroj, sestavený z použitých dílů, se ukázal být tak robustní a efektivní, že Einari na sebe vzal riziko a zřídil strojní dílnu. Ponsse začal být používán finskou lesnickou společností Tehdaspuu’s pro těžbu dřeva a po roce požádala společnost Tehdaspuu Vidgréna o zhotovení dalších dopravních prostředků stejného druhu, protože nepotřeboval tolik oprav jako jiné traktory.

Einari Vidgrén založil v roce 1970 závod na výrobu lesnických strojů Ponsse Oy, jakmile obdržel od obce Vieremä hospodářskou pomoc na stavbu průmyslového závodu. Přes nedostatek financí a potíže s obdržením půjčky se závod rozvíjel a bylo dost práce pro stroje i pracovníky. To byly skromné začátky proti tomu, co je dnes Ponsse Group – mezinárodně významný výrobce lesnických strojů.

Velký průlom v 80. letech

Důležitým průlomem ve vývoji lesnických strojů, které v 80. letech přinesly jménu a produkci Ponsse dobrou pověst, bylo uspokojení nárůstu poptávky.
V jediné dramatické expanzi se v roce 1983 Ponsse stal známým pro konkurenty, zákazníky a profesionály v průmyslu těžby dřeva, když byl na trh uveden legendární traktor Ponsse S15. 

Byl postaven částečně z hliníku, podvozek stroje byl výrazně lehčí než jeho konkurenti a když se předvedl v terénu, zařadil se do své vlastní třídy. Mělké stopy od pneumatik vozidla byly méně patrné než stopy jeho konkurentů.


Ponsse S15 se vyráběl až do roku 1988. Další významný milník v historii Ponsse byl dosažen v roce 1986, kdy Ponsse uvedl na trh svou první kácecí hlavici H520. Ta hrála důležitou roli v rozšiřování rodiny výrobků, předtím obsahující jen traktory, o kácecí stroje. 

U prvních nařezaných délek byly shledávány nedostatky, ale byly odstraněny při vývoji následovníků, rychle úspěšných H60. Vývoj kácecích hlav stanovil nové požadavky na jeřáb a tak se souběžně s vývojem agregátu zrodil nový typ jeřábu, HN125.

Vstup na mezinárodní trh

Finská kvalita byla oceněna, když se Ponsse stal v roce 1994 prvním výrobcem lesnických strojů, certifikovaným ISO 9001. To vedlo k intenzivnějšímu výzkumu a vývoji strojů a potřebě závod rozšířit. K posunu Ponsse vpřed přispělo i vynikající řízení kvality.

Ponsse během 90. let vzkvétal. Rodina výrobků se rozšiřovala a byl uveden na trh Ponsse Opti, propracovaný systém měření a informací pro lesnické stroje. Akcie Ponsse byly široce kotovány na burze Helsinki Exchanges a ve Švédsku, v USA, ve Francii a Velké Británii byly založeny pobočky.
Ponsse Group je nyní celosvětově významný výrobce lesnických strojů. Sestává z mateřské společnosti Ponsse Oyj a poboček Ponsse AB ve Švédsku, Ponsse AS v Norsku, Ponssé S.A.S. ve Francii, Ponsse UK Ltd. Ve Velké Británii, Ponsse North America Inc. v USA, OOO Ponsse v Rusku, Ponsse Latin America Ltda. V Brazílii a Epec Oy ve Finsku. Ponsse má hlavní sídlo ve Vieremä ve Finsku. Akcie společnosti jsou kotovány na seznamu OMX Nordic. Ponsse Group zaměstnává přes 900 lidí a je činná v 38 zemích. Výrobky Ponsse kombinují důmyslnou technologii a přátelskost k životnímu prostředí. Široká řada řešení zajišťuje, že je minimalizován jakýkoli dopad na prostředí lesa v důsledku těžby dřeva. Ekologické myšlení zasahuje i do aktuálních výrobních zařízení a efektivních výrobních procesů Ponsse

Velký průlom v 80. letech

I dnes je základem rozvoje výroby Einariho „dobrá rada“ zaměstnancům firmy Ponsse: “Praxe je nejlepším učitelem. A nejlepšími odborníky jsou operátoři strojů. Stojí za to věnovat pozornost tomu, co říkají, myslet na jejich slova a dělat nezbytné úpravy.”

Einari byl vždy známý svými dobrými, čestnými a otevřenými vztahy se svými zaměstnanci i zákazníky. “Je to týmová práce a každý se účastní na rozvoji společnosti. A důležitým pojítkem jsou i zákazníci,” zdůrazňuje Einari. Tento přístup je důležitým indikátorem pro budoucnost a rozvoj společnosti. Na samém počátku své činnosti Ponsse slíbil dodržovat své sliby a tento postoj, orientovaný na zákazníky, stále v celosvětové síti Ponsse existuje. Pokračuje úzká spolupráce se zákazníky; Ponsse chce být jiným výrobcem lesnických strojů v tom, co se přímo dotýká potřeb zákazníků. Ponsse chce být dobrým partnerem  všude, kde to jde a jeho úmyslem je udržovat své místo vedoucího výrobce lesnických strojů i v budoucnu.

1969 První traktor Ponsse, který se zrodil na základě plánů Einari Vidgréna a Erkki Tarvainena.

1970 Einari Vidgrén zakládá závod Ponsse Oy na lesnické stroje.

1985 Einari Vidgrén a Ponsse dostávají národní ocenění podnikatele.

Traktor S15 s hliníkovým podvozkem zahajuje éru lehkých, ale efektivnějších lesnických strojů.

1988 Vlastnictví Ponsse je převedeno na Norcar.

1993 Ponsse je koupen zpět.

1994 Ponsse se stává prvním výrobcem lesnických strojů  na světě s certifikátem ISO 9001.

Ponsse zakládá svou první pobočku ve Švédsku.

1995 Jsou založeny pobočky v USA a ve Francii.

1996 Ponsse zakládá pobočku ve Velké Británii.

1998 Ponsse zakládá pobočku v Norsku.

1999 Uznání Vientiveturi od prezidenta Martti Ahtisaariho pro vynikajícího exportéra.

2000 je uvedena na trh první rodina výrobků, vybavených motory Mercedes-Benz.

Ve vývojovém oddělení Ponsse se zrodil digitální systém plánování podnikových zdrojů OptiControl.

2003 Ponsse obdržel od prezidenta Tarja Halonena mezinárodní ocenění za tento rok.

2004 Ponsse zakládá pobočku v Rusku.

Ponsse se stává hlavním majitelem technologické společnosti Epec.

2005 Ponsse zakládá pobočku v Brazílii.

Asociace finských dělníků dává Ponsse právo používat Key Flag na všech svých výrobcích.

Einari zakládá nadaci Einari Vidgréna. Účelem nadace je zvýšit ohodnocení za práci v oboru těžby dřeva a učinit obor jako zaměstnavatel zajímavějším, zejména pro mladé lidi.

Je založena Ponsse Academy.

2006 Podle ankety pověsti, vedené časopisem Arvopaperi, je Ponsse zařazen na druhé místo ohledně pověsti firmy, hodnocený prakticky stejně jako Nokia.

Suomen Kuvalehti jmenuje Ponsse nejvíce globalizovanou finskou firmou.

2007 Ponsse zakládá dvě pobočky v Asii ­– Ponsse Asia Pacific Ltd a Ponsse China Ltd.

2009 Byl vyvinut nový harvestor Ponsse FOX.

2012 Za historii firmy Ponsse vyrobeno celkem 8000 lesnických strojů.

2013 Představen nový harvestor Ponsse SCORPION na veletrhu Wood Elmia ve Švédsku.

2014 Uvedena na trh nová modelová řada strojů Ponsse 2015.

2015 Vyroben lesnický stroj s pořadovým číslem 10 000.

2017 Slavnostně předán 12 000. stroj Ponsse zákazníkovi ve Francii.